Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES PERSONALS

 

Identitat del titular: INICIATIVES DE COMUNICACIONS GEMINIS S.L. (ICG)
Domicili: C. Mestral, s/n, Pol. Industrial de Torrefarrera, 25123 Torrefarrera-Lleida (Espanya)
Telèfono: +34 973 751 533
Correu electrònic: rgpd@icg.es

 


 

COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:

 • Cada vegada que contacta directament amb nosaltres en fires, esdeveniments, reunions, presentacions, o a través dels formularis de contacte dels nostres llocs webs corporatius www.icg.es, www.hiopos.com o www.portalrest.com per sol·licitar informació sobre les nostres solucions i serveis per a empreses.
 • Quan compra o contracta les nostres solucions o serveis directament amb nosaltres.
 • Quan amb la seva autorització, el nostre canal professional de distribució i els nostres SAT’s oficials ens comuniquen les seves dades personals, després de l’adquisició d’algun dels nostres productes, la contractació de serveis, la reparació dels nostres dispositius o la resolució de qualsevol tipus d’incidència.
 • En algunes seccions dels llocs web, mitjançant l’ús de procediments de recollida automàtica d’informació (galetes), amb subjecció al que es disposa en la corresponent política de cookies.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’interessat a ICG, tenen com a finalitat gestionar les seves sol·licituds, facilitar-li la informació que necessita i mantenir-li informat sobre tots els nostres serveis. Aquestes dades podran ser cedits a altres empreses que pertanyenal Grupo ICG, al nostre canal professional de distribució i als nostres SAT’s oficials, amb les finalitats indicades a continuació:

 • Per atendre les seves consultes i sol·licituds.
 • Per oferir-li suport i assistència tècnica en relació amb els nostres productes.
 • Per realitzar un control i un seguiment sobre les nostres solucions i serveis.
 • Per a l’enviament de comunicacions comercials amb informació sobre les nostres solucions, ofertes i promocions…
 • Per a finalitats comunicatives com l’enviament de notícies d’actualitat sobre l’activitat de les empreses del Grup ICG.
 • Per a la convocatòria a esdeveniments organitzats per nosaltres com a convencions, presentacions de producte, assistència a fires…
 • Per complir legalment la nostra relació comercial.

 

QUINES DADES OBTENIM?

 • Dades de Contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic…
 • Ús de la web: informació aconseguida a través de cookies.
 • Dades comercials i fiscals en cas de relació comercial establerta.

 

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les seves dades per a les finalitats esmentades amb anterioritat, es basa en el consentiment que ens ha prestat. No obstant això, pot retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que en cap cas, això condicioni la relació comercial que ens uneix. Pot retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a rgpd@icg.es

 

DESTINATARIS

Les dades podran ser comunicats a:

 • L’autoritat competent en cas que ho sol·liciti.
 • Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.
 • Altres empreses del grup empresarial per a finalitats administratives interns i la gestió dels productes i serveis contractats.
 • Al canal professional del Grupo ICG amb la finalitat que siguin tractats per atendre consultes i sol·licituds, oferir suport i assistència tècnica i remetre-li informació de les Solucions ICG, tret que manifesti la seva voluntat en contra.

 

DRETS

L’interessat té dret a exercitar a qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se a aquest efecte a l’adreça de correu electrònic rgpd@icg.es acompanyant còpia de la seva D.N.I. o document oficial equivalent acreditatiu de la seva identitat.